Werken bij BOTS

BOTS biedt thuisbegeleiding aan jeugdigen en volwassenen met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en jeugdigen met een angststoornis met schoolweigering in de regio’s Rijk van Nijmegen, Land van Cuijk, Arnhem en de kop van Noord-Limburg.

Wij gaan in de toekomst wellicht weer op zoek naar een thuisbegeleid(st)er, interesse stuur dan alvast een open sollicitatie.

THUISBEGELEID(ST)ER.

Wij willen in contact komen met mensen met een opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur een diploma bachelor Sociaal Werk profiel Jeugd, óf een diploma bachelor Pedagogiek met profiel Jeugd, óf een getuigschrift Master Jeugdzorg in verband met SKJ registratie als jeugd- en gezinsprofessional, die zich kunnen vinden in onderstaande persoonlijke competenties:

  • Flexibiliteit / aanpassingsvermogen
  • Gespreksvaardigheid
  • Luisteren
  • Plannen en organiseren
  • Onderhandelen
  • Probleemanalyse
  • Samenwerken
  • Tact / sensitief gedrag
  • Zorgvuldigheid / accuratesse

 

Als er geen actuele vacature is, houden we een open sollicitatie 6 maanden in portefeuille.

Wij bieden een leuke, interessante baan, waarin veel ruimte is voor zelfstandigheid.

Werken bij BOTS betekent echter niet dat je dagelijks vaste werktijden hebt van bijvoorbeeld 9.00 tot 17.00 uur. Je gaat bij cliënten thuis aan de slag op de momenten dat de hulpvragen aan de orde zijn. Dit kan dus ook in de vroege avonduren plaatsvinden. Dit houdt dus in dat je werkdag meestal pas rond de middag begint en je ook regelmatig in de vroege avonduren werkt.

Tijdens langere vakantieperiodes zijn er over het algemeen minder begeleidingsvragen en is de begeleidingsfrequentie laag. In overleg zijn de werkuren flexibel in te zetten.
Ben jij geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie met uitgebreide motivatie ten aanzien van onze doelgroep/thuisbegeleiding en CV per mail naar: directie@botsbegeleiding.nl