Welkom bij BOTS Begeleiding

Wat is BOTS Begeleiding?

BOTS Begeleiding is een kleinschalige zorgorganisatie. Wij zetten ons met veel betrokkenheid en creativiteit in voor onze cliënten. Als kleinschalige organisatie zijn wij flexibel en bieden wij persoonlijke en begeleiding op maat.

 

Wat doet BOTS Begeleiding?

BOTS Begeleiding biedt thuisbegeleiding aan jeugdigen en volwassenen met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en jeugdigen met een angststoornis met schoolweigering in de regio’s Rijk van Nijmegen, Land van Cuijk en Arnhem.
Belangrijke uitgangspunten voor de begeleiding van onze jeugdige en volwassen cliënten zijn:

  • De vraag staat centraal
  • De begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving
  • Uiteindelijke doelen zijn gericht op het bereiken van een zo zelfstandig mogelijk functioneren in onze samenleving – Levensloopbegeleiding

BOTS Begeleiding is sinds augustus 2013 ISO voor de Zorg gecertificeerd. Het betreft hier de norm NEN-EN 15224.