Werken bij BOTS

BOTS biedt thuisbegeleiding aan jeugdigen en volwassenen met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en jeugdigen met een angststoornis waarbij sprake is van schoolweigering .

Wij zijn weer op zoek naar een thuisbegeleid(st)er, interesse stuur dan een sollicitatie.

THUISBEGELEID(ST)ER.

Wij willen in contact komen met mensen met een opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur een diploma bachelor Sociaal Werk profiel Jeugd, óf een diploma bachelor Pedagogiek met profiel Jeugd, óf een getuigschrift Master Jeugdzorg in verband met SKJ registratie als jeugd- en gezinsprofessional, die zich kunnen vinden in onderstaande persoonlijke competenties:

 • Flexibiliteit / aanpassingsvermogen
 • Gespreksvaardigheid
 • Luisteren
 • Plannen en organiseren
 • Onderhandelen
 • Probleemanalyse
 • Samenwerken
 • Tact / sensitief gedrag
 • Zorgvuldigheid / accuratesse

Voldoe je niet aan de voorwaarden van SKJ registratie maar is een van onderstaande situaties wél bij jou van toepassing? Dan kun je in je eerste registratiejaar bij BOTS Begeleiding het eigen interne geaccrediteerde praktijkprogramma volgen.

 • Je hebt een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (niet ouder dan 5 jaar) of een diploma hss Social Work profiel Zorg of Welzijn & Samenleving (niet ouder dan 5 jaar)
 • Je hebt een hsao-diploma met of zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (ouder dan 5 jaar) én je hebt minimaal 1 jaar relevante  en recente werkervaring in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden)

Alle cliënten hebben een WMO of Jeugdhulp beschikking voor individuele begeleiding.  Wij bieden een leuke, interessante baan, waarin veel ruimte is voor zelfstandigheid. Je plant zelf met je cliënten de huisbezoektijden en je stelt samen met je eigen cliënten het begeleidingsplan op naar aanleiding van zijn of haar concrete vraag.

Werken bij BOTS betekent dat je geen dagelijks vaste werktijden hebt van bijvoorbeeld 9.00 tot 17.00 uur. Je bent bij cliënten thuis aan de slag op de momenten dat de hulpvragen aan de orde zijn. Dit kan dus in de vroege avonduren plaatsvinden. Dit houdt dus in dat je werkdag dan pas rond de middag begint en je ook regelmatig in de vroege avonduren tot 20.00 uur werkt. 

Gezien de regio waar BOTS werkzaam is, is het bezit van een auto noodzakelijk.

Tijdens de langere vakantieperiodes zoals de zomerperiode zijn er minder begeleidingsvragen en is de begeleidingsfrequentie laag is en wordt er dus minder gewerkt. Dit compenseer je in de overige periodes van het jaar. In overleg zijn de werkuren flexibel in te zetten.

Als ondersteuning bij alle vragen die onze doelgroep aan je stelt bieden wij jou en je collega thuisbegeleiders interne SKJ geaccrediteerde trainingen en intervisie aan naast mogelijkheden van coaching en werkbegeleiding.

Ben je nog steeds geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie met uitgebreide motivatie ten aanzien van onze doelgroep/thuisbegeleiding en CV per mail naar: sollicitatie@botsbegeleiding.nl

Wij bieden je een salaris conform de CAO GGZ (FWG 45), gebaseerd op je ervaring en opleiding.

De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 20-24 uur per week maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging.

Als een actuele vacature inmiddels ingevuld is, kunnen we de sollicitatie in overleg 6 maanden in portefeuille houden.

.