TEACCH

TEACCH is geen benadering of methode. Het staat voor een integrale aanpak, waarbij alle mogelijke betrokkenen op een zo gericht mogelijke manier, de behoeftes c.q. hulpvragen van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis proberen te beantwoorden. Dit met als doel om hen te begeleiden naar een zo hoog mogelijke vorm van zelfstandigheid.
De uitgangspunten van TEACCH zijn:

  • Individualiseren
  • Actieve samenwerking met ouders
  • Een positieve (ped)agogische benadering
  • Aanpassing van omgeving in termen van duidelijkheid in personen, tijd en ruimte
  • Aanleren van functionele vaardigheden gericht op het maximaliseren van de zelfstandigheid
  • Hulp bij de integratie van mensen met een autisme spectrum stoornis in de samenleving
  • Continu├»teit van de hulpverlening in het hele leven van iemand met autisme (levensloopbegeleiding)